Slider
Banner Shadow

กิจกรรมใหม่

 

 

ศูนย์พัฒนาอาชีพ

ศูนย์พัฒนาอาชีพ ให้บริการแนะแนวด้านการหาอาชีพ เราจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการหางานให้กับนักศึกษา เช่น Job Fair และ Networking Night รวมทั้งการให้คำปรึกษารายบุคคล การกระจายข่าวสารตำแหน่งงานว่างและแหล่งข้อมูลในการหางานทำ

ศูนย์พัฒนาอาชีพ ยังสนับสนุนและช่วยเหลือนักศึกษาในด้าน:

  • วิเคราะห์ทักษะของนักศึกษาและแนะแนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับอาชีพหรืออุตสาหกรรมในอนาคต
  • พัฒนาและส่งเสริมกลยุทธ์ในการหางานทำ รวมทั้งวิธีการสมัครงานให้กับนักศึกษา
  • ช่วยปรับและแนะแนวทางในการสมัครงาน รวมทั้งการเขียนResume จดหมายสมัครงาน การสร้างLinkedIn Profile เทคนิคการสัมภาษณ์ และทักษะการเข้าสังคม

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์อาชีพ 16 มอเตอร์เวย์ กม.2, ประเวศกรุงเทพฯ 10250
เวลา: 8.30 น. ถึง 5.30 น.
โทรศัพท์: 02-769400
อีเมล: careerhub@stamford.edu
   https://www.facebook.com/stamfordcareerservices/